Magdalena Łazar Massier

Magdalena Łazar-Massier

Jest absolwentką  Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i instytutu Kultury i Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Wyraża się w malarstwie, rysunku, artwideo i fotografii a od kilku lat również w śpiewie.

10 maja 2019 r. (piątek) godz. 18.00

 Magdalena Ł M plakat